Skaidrios konstrukcijos

metalineskonstrukcijos  Skaidrioms erdvinėms metalo konstrukcijoms paprastai naudojamas poliesterinis stiklaplastis. Iš šios medžiagos lengva pagaminti Įvairios formos elemen­tus, nesudėtingas jų sujungimas. Kadangi stiklaplastis nėra geras termo-izoliatorius, tai jis gali būti panaudotas tik kai kurių statinių atitvari-nėms konstrukcijoms.

Paprasčiausios skaidrios erdvinės konstrukcijos yra skliautai iš ban­guotų kreivalinijiškų lakštų. Skliautų elementai išlenkiami iš tipinių lakš­tų (jeigu anga ne ilgesnė kaip 3 m) arba reikalingos formos ir dydžio lakštai formuojami kreivalinijiškose matricose. Specialiai gaminamų ele­mentų kreivumo spindulys bei skerspiūvio forma gali būti labai įvairūs, parodyto elemento storis 3 mm. Jais uždengiamos iki 6 m ilgio angos. Tokie elementai buvo panaudoti Čekoslovakijos parodos paviljono dengimui Maskvoje .

Lenktais geldos formos elementais uždengiamos iki 10 m ilgio angos. Sudėtingesnio profilio elementais galima uždengti ir didesnes kaip 20 m angas. Į domios architektūriniu požiūriu ir ekonomiškos yra piltuvo formos konstrukcijos. Jos turi visas dvejopo kreivumo kevalo teigiamas savybes. Pavyzdžiui, toks statinys, kurio vienas elementas yra 18 m pločio, 18 m ilgio, 6,5 m aukščio ir tik 3 mm storio, yra pastatytas Lozanoje (Šveica­rija). Elemento standumas yra padidintas iš anksto įtemptomis templė­mis. Statinys surinktas iš atskirų elementų, kurie tarp savęs sujungti metalinėmis jungimo priemonėmis. Sujungus atskirus elementus  vieną sistema, padidėja statinio laikančioji galia ir stogo remontas.

Ploni skaidrūs stiklaplasčio lakštai naudojami ir kupolams. Žinomi ame­rikiečio architekto Fulero geodeziniai kupolai iš stiklaplasčio su trikampio formos metalinio karkaso elementais.

Erdvinėse skliautinės formos konstrukcijose vyrauja gniuždymo jėgos, Dėl palyginti mažo stiklaplasčio tamprumo modulio, lakštinės metalo konstruk­cijos suyra, netekusios bendro arba vietinio pastovumo, o medžiagos stip­rumas pilnai neišnaudojamas. Atskiri elemento ruožai, netekę vietinio pastovumo, negali atlaikyti veikiančių jėgų ir tuo pačiu sumažėja nau­dingas skerspiūvio plotas. Lakštai yra standesni ir stipresni, kai jie su-

Skliautai statikos požiūriu yra paprasčiausi erdviniai dengimai. Jų gamyba ir montavimas nesudėtingi. Trisluoksnės metalo konstrukcijos skliau­tais perdengiamos angos nuo 12 iki 60 m ilgio.

Skliautai remiasi laikančiąsias sienas arba tiesiog i pa­matus. Skėtimą atlaiko atraminės konstrukcijos arba stygos. Skliautai būna cilindrinės, strėlinės ir lau­žytos formos. Skliautai daromi su dviem arba su trimis šarnyrais. Dvi šarnyrių skliautų gamyba ir montavimas nesudėtingi. Statybos vietoje jie surenkami iš atskirų blokų ir, panašiai kaip arkos, iš karto pastatomi.

Trišarnyriai skliautai mažiau jautrūs nesimetriniam  krūviui ir tempera­tūros svyravimams.

Gana paprastos nedidelių (12—24 m ilgio) angų skliautinės konstruk­cijos. Tokie skliautai gali būti surenkami iš 7 — 15 m ilgio kreivalinijiškų blokų. Dvišarnyrių skliautų kraige daroma standi siūlė, o trišarnyrių — šar­nyras. Siūlėse, statmenose cilindrinio skliauto sudaromajai, veikiant krū­viui, įrąžų nėra. Šios siūlės uždengiamos aliuminio antsiuliais bei už-lankais. Konstrukcijų su asbocementiniu apmušu siūles ga­lima užlieti statybos vietoje stiklaplasčiu. www.autogroup.lt

Parašykite komentarą